Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

T.G.Masaryk - O Demokracii

T.G.Masaryk - O Demokracii
Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy:

"Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."“
– Tomáš Garrigue Masaryk

Zdroj: http://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk/?q=268171

Dnes má demokracie jiný význam.

Demos-kratos.

Žádná diskuze ale ministerstvo ochrany lží.

Zkrácení a odebrání práv občanům.


Jsme národ tělem i duší demokratický. Máli naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii. Říká se například, prý, parlament už nedostačuje, ne už, ale ještě ne. Parlament je volen voličstvem. kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně? O pravdě a základních zásadách práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. demokracie sama lidi nevychovává.Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní správou, literaturou,žurnalistikou, a tak dále..


Demokracie[ Citáty Masaryk]


 • Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.
 • Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.[2]
 • Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.
 • Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.[2]
 • Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.[7]
 • Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.[8]
 • Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.[9]
 • Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.
 • Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
 • Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."
 • Komunismus je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.[10]
 • Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.[11]
 • Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.

 •  zdroj wikipedie:https://cs.wikiquote.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk


Okomentovat

0 Komentáře