Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

tak

Pokud chcete napomáhat s udržováním integrity Facebook reklam, projděte si a přijměte naše zásady proti diskriminaci.
Zásady Facebooku pro reklamu inzerentům zakazují naše reklamní produkty používat k diskriminaci jednotlivců nebo skupin lidí. Ads are discriminatory when they deny opportunities to individuals or groups.Diskriminace na základě určitých osobních charakteristik, jako jsou rasa, etnická příslušnost, národní původ, náboženství, věk, pohlaví, sexuální orientace, genderová identita, rodinný stav, handicap nebo zdravotní či genetický stav a všechny další chráněné třídy udávané federálními, státními a místními zákony týkajícími se férového bydlení a zákony o občanských právech, je porušením našich zásad.
Naše zásady nediskriminace se nezměnily, ale přidali jsme do nich příklady, co to pro inzerenty konkrétně znamená. Přestože je diskriminace zakázaná, můžete cílit na určité okruhy uživatelů na základě známých zájmů, které jsou v souladu s inzerovaným produktem nebo službou.
Přijatelné cílení reklam
Cílení reklamy na nabídku práce v obchodě s potravinami na všechny jednotlivce ve věku, kdy jsou způsobilí pracovat
Diskriminace reklamou
Cílení reklamy na zaměstnání v obchodě s oblečením tak, aby byly vyloučeny ženy a bylo jim vymlouváno, aby se přihlásily
Další informace:
Zásady nediskriminace

Edit Ad Title

Zásady
Reklamy nesmí diskriminovat ani podporovat diskriminaci vůči lidem na základě jejich osobních charakteristik, jako třeba rasy, etnické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženství, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, rodinného stavu, handicapu nebo zdravotního či genetického stavu.
Facebook zakazuje inzerentům používat jeho reklamní produkty k diskriminaci lidí. Inzerenti tudíž nesmí: (1) využívat naše nástroje pro výběr okruhu uživatelů k (a) neoprávněnému cílení reklam na konkrétní skupiny lidí (viz Zásady pro reklamu, bod 7.1 ohledně cílení) nebo (b) neoprávněnému vynětí konkrétní skupiny lidí z okruhu uživatelů reklamy, (2) přidávat do reklam diskriminační obsah. Inzerenti taky musí dodržovat všechny příslušné antidiskriminační zákony (viz Zásady pro reklamu, bod 4.2 ohledně nelegálních produktů a služeb). A to včetně zákonů zakazujících diskriminací skupiny lidí ve spojení s nabídkami bydlení, práce, úvěru apod.
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento průvodce nemůže nahradit právní poradenství. Pokud ve svém případě potřebujete konkrétní radu, obraťte se na odborníka na právo.
Zásady pro Facebook reklamy
Konkrétní opatření pro
inzerenty nemovitostí, pracovních nabídek nebo úvěrů v USA

Edit Ad Title
Ačkoli žádáme všechny inzerenty, aby si prošli naše zásady nediskriminace a přijali je, je to obzvlášť důležité u inzerentů provozujících reklamy na bydlení, zaměstnání nebo úvěry vzhledem k historii diskriminace v těchto kategoriích.
Nabídky prezentované v těchhle reklamách musí cílit na všechny skupiny lidí, bez ohledu na konkrétní osobní charakteristiky (viz výše). Mnohde platí zákony, které diskriminaci v těchhle kategoriích výslovně zakazují.
Přijatelné cílení reklam
Cílení reklam spojených s nemovitostmi
Cílení reklamy na pronájem bytu na lidi, kteří žijí nebo pracují v okruhu 15 mil od místa, kterého se inzerát týká
Cílení reklam na pracovní nabídky
Cílení reklamy na nabídku práce jako prodejce lidem, kteří se zajímají o prodej a marketing
Cílení reklam na úvěry
Cílení reklamy na kreditní kartu na všechny osoby vhodného věku
Diskriminace reklamou
Bytová diskriminace
Cílení reklamy na pronájem bytu s vyloučením konkrétních PSČ se záměrem nenechat ji zobrazovat lidem určité rasy nebo etnické příslušnosti
Diskriminace reklamou na pracovní nabídky
Cílení reklamy na nabídku práce jako prodejce takovým způsobem, který vylučuje ženy
Diskriminace spojená s úvěry
Cílení reklamy na kreditní kartu, které vylučuje jedince konkrétní národnosti
I když se některé z příkladů týkají zejména inzerentů z USA, platí zásady nediskriminace na Facebooku globálně. Protože se související legislativa v různých oblastech liší, vždycky dodržujte naše zásady a relevantní zákony ve vaší oblasti a v oblasti, na kterou cílíte.
Kliknutím na Přijímám potvrzujete, že:
Máte přečtené zásady pro reklamu, které budete spolu se všemi platnými zákony dodržovat
Nebudete používat Facebook reklamy pro žádné nesprávně diskriminační účely
Jako Lev Samo VRP - Hlavní stránka

Okomentovat

0 Komentáře