Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Kompost - Praktické informace

BEST 4 SOIL

Zdravé půdy mají zásadní význam pro budoucnost evropské zemědělské rostlinné výroby. Zejména v intenzivních produkčních systémech jsou nemoci přenášené v půdě hlavním faktorem s negativním dopadem na zdraví půdy. Nově vyvinuté osvědčené postupy správné zemědělské praxe a osevní postupy umožňují udržovat, zlepšovat nebo obnovovat zdraví půd v Evropě.
Požívání optimalizovaných osevních postupů jako základu pro zabránění hromadění chorob přenášených v půdě, které je specifické pro potřeby a situaci každého jednotlivého pěstitele.
S Best4Soil budujeme komunitu praktikujících lidí po celé Evropě, která propojuje pěstitele, poradce, pedagogy a výzkumné pracovníky. Tato síť podporuje znalosti připravené k využití v praxi ve 4 osvědčených postupech (kompost, zelené hnojení, anaerobní dezinsekce, (bio)solarizace) pro kontrolu chorob přenášených v půdě. Proto vytváříme webovou stránku a organizujeme setkání a akce ve 20 evropských zemích, kde si vyměňujeme znalosti o zdraví půdy s našimi komunitami z praxe. Hlavním cílem tematické sítě Best4Soil je udržovat, zlepšovat nebo obnovovat zdraví půd v Evropě. Poskytujeme databáze s volným přístupem s informacemi o patogenech a nematodách, které ovlivňují plodiny na orné půdě a produkční systémy zeleniny a meziplodin, a pomáhají odborníkům při vytváření vhodných osevních sledů a inovativních zemědělských praktik.

Best4Soil - A network of practioners, for sharing knowledge on prevention and reduction of soil borne diseases

Okomentovat

0 Komentáře