Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Programovanie (1) - prvá prednáška | úvod programovací jazyk Python - YouTube FMFI UK19,6 tis. odběratelů
ODEBÍRÁNO
Programovanie (1) - prvá prednáška | úvod programovací jazyk Python 1-AIN-130/16 RNDr. Andrej Blaho, PhD. https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist... Stručná osnova predmetu: Vývojové prostredie programovacieho jazyka Python; programy, funkcie, rekurzia, moduly; dátové štruktúry jazyka, polia, texty, súbory, slovníky, množiny; grafické aplikácie, udalosti; objektovo orientované programovanie, dedičnosť, polymorfizmus. ------------------ https://www.youtube.com/MatFyzJeIn https://www.facebook.com/MatFyzJeIn http://www.fmph.uniba.sk/ Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics Comenius University, Bratislava
Programovanie (1) - prvá prednáška | úvod programovací jazyk Python - YouTube

Okomentovat

0 Komentáře