Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Oslava, otevřená diskuze a spolupráce

Snažíme se přinášet spolupráci při hledání nových cest, sdílení myšlenek a podporovat kreativní diskuzi, která má přispívat k většímu porozumění a jednotě mezi lidmi. Cílem je vytvářet otevřené prostředí, sdílet vize, inspirovat se a postupně tak vytvářet ideovou základnu k vědomé transformaci společnosti.

Okomentovat

0 Komentáře