Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Učitel a žák: Jakoubek ze Stříbra a Jan Rokycana, dědici mistra Jana Husa


Veřejná přednáška prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., která se konala v Městské knihovně Děčín 8. 11. 2017.


Petr Čornej je český historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii a historickou tradici. Vyučoval dějiny na Univerzitě Karlově a na Literární akademii Josefa Škvoreckého.
Datum narození: 26. března 1951 71 let, Praha, Československo

Okomentovat

0 Komentáře