Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Cenu Sympatie získává kupodivu policie

VPRZ - Cena Sympatie pro POLICII?

Vzhledem k vysoké inflaci📈a nestabilním kurzům jednotlivých měn💷💶💵, se v obcích a městech, kde působí strážníci MP Židlochovice setkáváme po dlouhých desetiletích s takzvanými veksláky😎. Ti se se svou podvratnou činností snaží obohatit💰a destabilizují kupní sílu české koruny📊.
Jelikož tyto osoby nejsou v současném právním sytému⚖️za svou činnost postihnutelné a z uniforem strážníků👮‍♂️a policistů👮‍♂️tudíž nemají žádné obavy, byli jsme přinuceni obléknout adekvátní dobový dresscode👕a přistoupit k časem prověřeným metodám🤓.

Cenu Sympatie získává Městská policie Židlochovice | Zidlochovice | Facebook


Městská policie Židlochovice je ve městě Židlochovice, Jihomoravský kraj, Česká republika.

Může jít o obrázek 4 lidem , stojícím lidem a textu
Všechny reakce:
77

(14) Městská policie Židlochovice | Zidlochovice | Facebook

Okomentovat

0 Komentáře