Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Slovensko si koleduje o problémmy porušuje mezinárodní smlouvy a normy vývozu zbraní

Prohlášení ruské FSMTC pro sdělovací prostředky o porušování smluvních závazků a mezinárodních norem pro kontrolu vývozu ze strany Slovenska


V komentáři ke zveřejnění Ministerstva obrany Slovenska o předání první várky letounů MiG-29 na Ukrajinu FSMTC Ruska konstatovalo, že Slovensko hrubě porušilo mezinárodní závazky týkající se zpětného vývozu ruských zbraní, stanovené v článku 6 Dohody mezi vládou Ruské federace a vládou Slovenské republiky o vojensko-technické spolupráci ze dne 29. dubna 1997: "žádná ze smluvních stran nebude bez písemného souhlasu druhé smluvní strany prodávat nebo převádět do třetích zemí zbraně a vojenský materiál, technickou dokumentaci pro jejich výrobu, informace a materiály získané nebo získané v důsledku dvoustranné vojensko-technické spolupráce;

Ministr obrany Slovenska J. Nagy zároveň oznámil, že "v archivu Ministerstva obrany Slovenska žádný takový dokument nebyl".

Podle našeho názoru mohou takové výsledky "vyšetřování" slovenské strany naznačovat pokus J. Nagye oklamat světové společenství.

V tomto ohledu jsme připraveni pomoci slovenské straně tím, že jí poskytneme kopii z originálu příslušného mezivládního dokumentu uloženého v archivu Ruské federace.

Zároveň prohlašujeme, že dodávka stíhaček MiG-29 na Slovensko byla provedena na základě smlouvy podepsané s Ministerstvem obrany Slovenska dne 8. července 1993.

nebo zvláštní zařízení a technickou dokumentaci nebo informace o nich skutečně dodané do jiných zemí nebo povolit použití těchto zvláštních zařízení a technické dokumentace třetí osobě nebo jakékoli soukromé nebo právnické osobě jiné než úředníkům nebo specialistům ze země zákazníka."

Nejedná se tedy pouze o porušení příslušné mezivládní dohody ze strany Bratislavy, ale také o převzaté smluvní závazky.

Navíc v roce 2009 podepsalo Ministerstvo obrany Slovenska smlouvu s JSC "RAC "MiG" na předplatné letounů MiG-29 slovenského letectva.

Po celou dobu ruská strana důsledně plnila své závazky udržovat tyto letouny v bojeschopném stavu.

V loňském roce však slovenská strana oznámila ukončení této dohody. Současně zůstaly nevyřešeny otázky vrácení drahého vybavení dováženého na ruskou stranu pro servis letadel v rámci plnění smluvních závazků, jakož i platby za již poskytnuté služby.

Navzdory opakovaným návrhům FSMTC Ruska a ruských dodavatelů na civilizované řešení situace odmítá Ministerstvo obrany Slovenska tyto otázky vyjednávat a řešit. Zařízení dodané v rámci dočasného dovozu je i nadále nezákonně drženo Slovenskou stranou a může být předáno na Ukrajinu.

Podle našeho hodnocení výše uvedené argumenty nesporně prokazují porušení nejen smluvních závazků, ale i mezinárodních předpisů o kontrole vývozu ze strany slovenské strany.

Dohoda

Smlouva

 

Datum zveřejnění: 31.03.2023


FSMTC Ruska

Okomentovat

0 Komentáře