Svátky v zemích; Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

Aktuální zprávičky | Pořady „Sámoška“ na SVCS Studio CS

Pořady „Sámoška“ provází Soňa Ludmila, tématicky se podílí hlavní postava Sámoška (Slavus Sámo Vladimír CS) a host bezdomovec Ráďa (svérázný ČechoSlovák na moravsko – slovenském pomezí).
www.svobodny-vysilac.cz/2021-05-21-samoska-1-dil/

 

 21.5.2021 -  Studio CS Soňa Ludmila

2021-05-21 – Sámoška 1.díl

Uplatňování moci přímo od občanů : Penny Velká….


Nová kategorie pořadů; Sámoška CS | Svobodný vysílač CS
Postupně zde přibudou všechny pořady Sámo Vladimíra s hlavním tématem Sámoška
Pořady „Sámoška“ provází Soňa Ludmila, tématicky se podílí hlavní postava Sámoška (Slavus Sámo Vladimír CSa host bezdomovec Ráďa (svérázný ČechoSlovák na moravsko – slovenském pomezí).

Změny zespodaInformace z moravsko – slovenských kopanic

V pořadu Sámoška komunikuje na aktuální

– nejen lokální témata všedních lidských dnů

Změny zespoda jsou o nás pro inspiraci a zamyšlení

Uplatňování moci přímo od občanů : Penny Velká….

Jednoho krásného slunného dne si byl Ráďa na poště pro svou malou dávku k přežití v systému, kde ho nechtějí zaměstnat na plný úvazek. Na stolku ho zaujal leták obchodu Penny, který v obci nemají a má se zde postavit.

Člověku se v myšlenkách zobrazil děj filmu Český Sen připomněl si naštvanost lidí na politické strany a jejich zástupce nesvéprávných občanú, kdy daly desítky milionů filmařům, aby ukázaly obyvatelům, jak jdeme za vlastní hloupostí a nedokážeme potlačit bezmyšlenkové následování politických autorit a nemáme vliv v jejich soukromých partajích. Dnes při coroně prosazují právě cizí markety a zavíráním místního trhu provádí destruktivní činnost v naší zemi a ovládají přes současný strach z nákazy naše životy víc než je únosné.

Nelepší je prevence proti COVIDU i nerozumu a dost bylo pánů, řiďme se zdravým rozumem

Tohle nechceš. Kupodivu stále jde politikům o naše zdraví, životy a peníze. Pouze nám zamlčují informace o prevenci a místo toho spolu ve vzácné jednotě se Zemanem tlačí národ do nuceného pokusu na lidech. Tak fajn, vždy je lehčí změnit sebe, než chování cizího politika, který zneužívá svou moc a vaši důvěru v autority.

Sámoška CS podporuje svými pořady na Svobodném vysílači prvotně tyto rubriky pro Studio CS

Navštiv zde archiv – všechny studia a pořady Svobodného vysílače CS

Co nás přivedlo na téma pořadu?

Přímá Volba Velká nad Veličkou

PENNY Market Česká republika nabídl obyvatelům Velké nad Veličkou diskuzi a možnost volby. Víte že, o stavbě ve své obci, rozhodujete vy obyvatelé? To platí v obci Velká nad Veličkou, ale i u vás, nebo v Praze, Brně, Hradci nad Moravicí, Jihlavě, Ostravě a dokonce i v Mostě 🙂

Faacebook Penny Velká nad Veličkou

SVCS Studio CS

Soňa Ludmila

svcs.studio.cs@gmail.com

Skype: SVCS Studio CS

<

Archiv pořadů / Měníme systém - měníme postoj / Sámoška / SVCS Studio CS - Soňa Ludmila / Živé projekty člověk občan Penny potřeby Přirozenost Ráďa Sámoška Sámoška CS Soňa Ludmila Csiffáry SVCS Studio CS Velká nad Veličkou www.svobodny-vysilac.cz


Jak se vlastně teenager dostane k tomu, že se tak podrobně zajímá o dění v regionu a vede kvůli tomu pomyslnou válku s úřadem, který odmítá poskytnout informace? Přeci jen jiní kluci v tomhle věku mají asi docela jiné záliby. Byl jsem vždy takhle angažovaný. Už když mi bylo deset, sledoval jsem hodně komunální volby. To si pamatuji, protože proces voleb mě vždycky fascinoval. Chodil jsem s rodiči do volebních místností a sledoval jsem to. Líbilo se mi to. A pak jsem se začal zajímat o dění ve městě, hlavně kolem obchodně-společenského centra. Také chodím pravidelně na zastupitelstva, které trvají zhruba od 13. hodiny do půl jedné ráno, protože je tam skutečně silný tlak opozice, která se dostala do poměru 17 ku 18 zastupitelům v koalici. Úřad ho 18x odmítl. Za neposkytnutí informací zaplatí bojovníkovi ze Zlína 40 tisíc Lidovky.cz: Požádal jste prostějovský magistrát o informace. Ty ale úřad odmítl poskytnout s odůvodněním, že jste ještě příliš mladý. O co jste vlastně žádal a proč? Žádal jsem dvě informace, za prvé důvodovou zprávu k jednomu konkrétnímu usnesení rady města, podle kterého zřídila na radnici novou funkci mediálního referenta, přičemž jde již o třetí mediální funkci v padesátitisícovém městě. Máme mediální mluvčí, mediálního poradce a nyní mediálního referenta. A protože mě zajímalo, k čemu ta funkce budou sloužit a proč se referentem stal člověk, který ještě nedávno psal texty o tom, jak je mediální poradenství pro radnici nepotřebné, tak jsem požádal o důvodovou zprávu. Vyjádření úřadu: „Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je účinný od 1.1.2014, §30 a následujících, je v daném případě nejdříve nutné zkoumat svéprávnost této osoby (svéprávnost se nabývá až zletilostí). Podle §32 občanského zákoníku je nutno udělit k tomuto úkonu souhlas zákonných zástupců, neboť se nejedná o věc, kterou by mohla nezletilá osoba běžně vykonávat,“ uvedl prostějovský magistrát ve svém odůvodnění, proč Jakub informace nezíská. Lidovky.cz: Další informace, o níž jste úřad žádal, se týkala čeho? Druhou věcí byla právní analýza, kterou o město zpracoval externí advokát. V Prostějově se totiž už dlouhé léta táhne kauza, ve které jde o to, že město má společenské centrum s tržnicí a baráky z 80. let minulého století a vydalo výběrové řízení na vyřešení této lokality. Jenže vedení města pak najednou uzavřelo smlouvu s jedním z investorů tak, že už na místě nemusí stavět společenský sál, ale třeba jen obchodní centrum. Zajímavé je, že soud tuto smlouvu zneplatnil. Mě zajímalo, proč radnice najala na zpracování analýzy externího advokáta, když má k dispozici několik vlastních právníků. To mi přišlo nelogické, zvlášť když s kauzou už byla seznámená jiná advokátka, která město ve věci už jednou zastupovala. Advokát vybraný bez výběrového řízení navíc kandidoval za hnutí, které Prostějovu současně vládne. Inkasoval si navíc 4 tisíce korun, což mi nepřišlo v téhle branži moc. Požádal jsem tedy o fakturu a právní analýzu. Lidovky.cz: Úřednice, která věc vyřizovala, ale na Vaše žádosti nereagovala. Místo toho napsala dopis rodičům s tím, že od nich žádá souhlas se zveřejněním takových informací. Jak to odůvodnila? Ona to odůvodnila strašně pozoruhodným paragrafem z občanského zákoníku, podle kterého se plné zletilosti nabývá v 18 letech a osoba, která není plně zletilá, není způsobilá k právním jednáním. Tak jsem poté úřednici napsal, že se mi její postup nezdá v pořádku. Uvedl jsem tam konkrétní příklad, kdy mému spolužákovi, který je stejně starý, v minulosti informace poskytla. A připsal jsem, že si myslím, že měří dvojím metrem a že se se odkazuje na platný občanský zákoník, podle něhož už rozhodovala. Nato mi úřednice zavolala. Lidovky.cz: Co jste se od radnice dozvěděl? Že mi právní analýzu asi neposkytnou, protože to podléhá utajení, čemuž bych asi i rozuměl a že mi dají rozhodnutí o poskytnutí informace. Řekli mi také, že mají strach, že kdybych se odvolával ke kraji, musel by rozhodnout v souladu s právem. Mám ale pocit, že tím mi vlastně úřednice přiznala, že v minulosti nejednali v souladu s právem. A protože věděli, že kraj to nebude posuzovat, tak to zkrátka neřešili. Lidovky.cz: Jak jste na takovou zprávu reagoval? Řekl jsem rodičům, aby nic nepodávali, že to není potřeba. Oslovil jsem navíc dva právníky, kteří mi napsali jejich pohled na věc. Potvrdili mi, že mám absolutní pravdu v tom, že mi úřednice informace poskytnout měla. A že si naprosto účelově vykládá občanský zákoník. V zákoně o svobodném přístupu k informacím navíc není jediná zmínka o věku. Informace nad zlato. Tisk za 50 a hodina hledání za 800 korun, prudí úřady tazatele Lidovky.cz: Co se dělo potom? Stěžoval jste si? Když uplynula patnáctidenní lhůta o poskytnutí informace, kterou stanoví zákon, čekal jsem, že mi přijde rozhodnutí o neposkytnutí informace, protože jsem nedal souhlas rodičů. Mimochodem to by bylo samo o sobě unikátní. Nic takového mi ale neposlali. Vůbec se mnou nekomunikují. Tak jsem podal stížnost na jednání magistrátu nadřízenému orgánu, tedy Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Předpokládám, že by měl magistrát v brzké době podat stížnost k posouzení. Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/to-byste-nepochopil-odmitl-urad-patnactileteho-mladika-ten-si-na-postup-stezuje.A150726_132621_ln_domov_sk

Okomentovat

0 Komentáře